Reach the Sky

Kaj je Erasmus+

Erasmus+ je novi program EU za sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja mladine in športa za obdobje 2014-2020.
Program je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela.
V Sloveniji za izvajanje programa skrbita dve nacionalni agenciji: CMEPIUS in MOVIT.

Kaj je projekt Reach the Sky

Program Reach the Sky spada v okvir programa Erasmus+, Ključni ukrep 2: Strateška partnerstva med šolami.
Partnerske šole so poleg naše še šola iz Poljske (Gorlice), Romunije (Pečica), Turčije (Gaziantep) in Španije (Tenerife).
Program traja dve leti, glavna tema programa pa je astronomija.

V program bodo aktivno vključeni učenci sedanjih devetih in osmih razredov, učitelji mentorji, znanstvene in kulturne ustanove ter astronomska društva in lokalna skupnost.

Uradni emblem projekta

Šolski emblemi projekta